Cộng đồng
Hỗ trợ khách hàng
Trợ giúp

Thu nhập AscendEX

Increased income for every day of the year. Trade and earn your interest at the same time.

Các khoản đầu tư phổ biến

Loại tiền
Sản phẩm
APY ước tính
Điều khoản
Hoạt động
Đang tải...

Đang tải...

FAQ

Thu nhập AscendEX là gì?
Staking là gì?
Làm thế nào để tham gia Staking?
Tôi có thể dừng staking bất cứ lúc nào được không? Có thời gian chờ unstaking không?
Tại sao Farmer tạo ra lợi nhuận hấp dẫn trên vốn?
Tôi có thể rút token của mình bất cứ lúc nào không? Có một khoảng thời gian mở khóa?
Hệ sinh thái ASD là gì?
What’s “Liquidity Mining”?